Dự thảo Luật đặc khu: Tăng cường ưu đãi để thu hút đầu tư

Dự thảo Luật đặc khu: Tăng cường ưu đãi để thu hút đầu tư Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt đã được Chính phủ chính thức trình Quốc hội vào chiều 10/11. Phạm vi điều chỉnh của luật quy định về quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương và các...

© 2018 Chung cư 110 Cầu Giấy.